Shropshire - Market Drayton, Newcastle Road: Talbot Hotel

Brewery: Parker's Burslem Brewery Co Ltd - Stoke on-Trent

2006

Market Drayton Talbot